Rioolinspectie

Inspectie rioleringen

Als ondernemer beschikt u veelal over een bedrijfsriolering die in de meeste gevallen is aangesloten op het openbare rioolstelsel. Vaak zijn ondernemers zich niet bewust dat de bedrijfsriolering een risico vormt voor lekkages die bodemverontreiniging op hun bedrijfslocatie kunnen veroorzaken. Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor een goede werking van uw bedrijfsriolering.

U kunt de werking van het bedrijfsrioleringsstelsel -al dan niet in combinatie met de bijbehorende vloeistofdichte /-kerende vloeren, goten en putten –laten inspecteren op basis van de richtlijn ‘AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende Voorzieningen’. Deze richtlijn is sinds juni 2012 de officiële opvolger van de CUR/PBV-Aanbeveling 44. Zo bent u er zeker van dat uw bedrijfsriolering naar behoren functioneert.

Op basis van het Activiteitenbesluit is de inspectie van uw bedrijfsriolering geen wettelijke verplichting. Wel kan deze inspectie verplicht worden gesteld op basis van uw omgevingsvergunning.

Rioolinspectie

ContrAll Inspectie kan uw gehele bedrijfsriolering inspecteren. De vloeistofdichtheid van de bedrijfsriolering en verwante componenten, zoals vloeren, goten en putten wordt beoordeeld door deze met water onder druk te zetten. Daarna wordt door onze ervaren inspecteurs vastgesteld of het opgetreden lekverlies binnen de norm valt. Bij goedkeuring wordt een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV) in het inspectierapport opgenomen en weet u zeker dat uw rioolstelsel aan de eisen voldoet.

Inspectie nieuwe installatie

Een verkeerd geplaatste installatie of een afscheider van inferieure kwaliteit kan ernstige schade toebrengen aan het milieu. Wij adviseren u om olieafscheiders, slibvangputten en toevoerleidingen voor inbedrijfname op volledige dichtheid te controleren. Ook dit kunnen onze inspecteurs voor u uitvoeren.

Meer informatie over rioolinspectie

Wilt u meer informatie over een rioolinspectie of bent u benieuwd hoe ContrAll u hierbij kan helpen? Klik dan op onderstaande button om contact op te nemen of bel ons op 055 578 13 50. U kunt op deze manier ook direct een rioolinspectie aanvragen.

Rioolinspectie aanvragen

©2019 ContrAll Algemene voorwaardenDisclaimerPostbus 5257300 AM ApeldoornKleine Fluitersweg 2537316 MX Apeldoorn Webdesign: JHmedia