Rioolinspectie

Riool inspectie | Riolering inspectie

Als ondernemer beschikt u vaak over een bedrijfsriolering die in de meeste gevallen is aangesloten op het openbare rioolstelsel. Vaak zijn ondernemers zich niet bewust dat de bedrijfsriolering een risico vormt voor lekkages die bodemverontreiniging op hun bedrijfslocatie kunnen veroorzaken. Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor een goede werking van uw bedrijfsriolering. Een rioolinspectie / riolering inspectie helpt u hierbij.

Rioolinspectie aanvragen

U kunt de werking van het bedrijfsrioleringsstelsel laten inspecteren op basis van de richtlijn ‘AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende Voorzieningen’. Het is eventueel mogelijk om de inspectie te combineren met de bijbehorende vloeistofdichte / -kerende vloeren, goten en putten. De AS SIKB 6700 richtlijn is sinds juni 2012 de officiële opvolger van de CUR/PBV-Aanbeveling 44. Met onze rioolinspectie bent u er zeker van dat uw bedrijfsriolering naar behoren functioneert.

Op basis van het Activiteitenbesluit is de riool inspectie van uw bedrijfsriolering geen wettelijke verplichting. Er zijn gevallen waarin de overheid de keuring van uw riolering verplicht op basis van uw omgevingsvergunning.

Riool inspectie | Riolering inspectie

ContrAll Inspectie kan uw gehele (bedrijfs) riolering inspecteren. De vloeistofdichtheid van de riolering en verwante componenten, zoals vloeren, goten en putten wordt beoordeeld door deze met water onder druk te zetten. Daarna wordt door onze ervaren inspecteurs vastgesteld of het opgetreden lekverlies binnen de norm valt. Bij goedkeuring wordt een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV) in het inspectierapport opgenomen en weet u zeker dat uw rioolstelsel aan de eisen voldoet.

Inspectie nieuwe installatie riolering

Een verkeerd geplaatste installatie of een afscheider van inferieure kwaliteit kan ernstige schade toebrengen aan het milieu. Wij adviseren u om olieafscheiders, slibvangputten en toevoerleidingen voor inbedrijfname op volledige dichtheid te controleren. Ook dit kunnen onze inspecteurs voor u uitvoeren.

Inspectie en keuringsplicht olie- en slibafscheiders

Afvalwater wordt vaak via een olie- en slibafscheiders geloosd op het rioolsysteem. De afscheiderinstallaties moeten voldoen aan de NEN-EN858-1 en 2. Dit houdt in dat de afscheider 2 keer per jaar moet worden gecontroleerd op algemene staat van functioneren, waarbij o.a. de sliblaagdikte en de olie-drijflaagdikte wordt gemeten. Daarnaast is er een 5 jaarlijkse (grote) keuring waarbij de afscheider inwendig wordt beoordeeld en waarbij een lekdichtheidstest wordt uitgevoerd. Inspectie van kolken / goten en rioolleidingen worden uitgevoerd volgens AS SIKB protocol 6703. Ook hierover kunnen wij u nader informeren.

Meer informatie over riool inspectie | riolering inspectie

Wilt u meer informatie over een rioolinspectie, wilt u weten wat de riool inspectie kosten zijn of bent u benieuwd hoe ContrAll u hierbij kan helpen? Klik dan op onderstaande button om contact op te nemen of bel ons op 055 578 13 50. U kunt op deze manier ook direct een rioolinspectie aanvragen.

Rioolinspectie aanvragen

©2024 ContrAll Algemene voorwaardenDisclaimerPrivacyPostbus 5257300 AM ApeldoornKleine Fluitersweg 2537316 MX Apeldoorn Webdesign: JHmedia