Wet- en regelgeving

Als ondernemer bent u op grond van de milieuwetgeving verplicht bodembeschermende maatregelingen te treffen als uw bedrijfsinspanningen een verhoogd risico tot bodemvervuiling met zich meebrengen. De bodembeschermende maatregelingen en voorzieningen staan genoemd in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële Regeling.

ContrAll Inspectie staat op de lijst van Erkende Instellingen (op grond van Besluit Bodemkwaliteit, certificaat I129) en is geaccrediteerd (RvA-registratienummer I129) voor het inspecteren van vloeistofdichte vloeren en verhardingen en bedrijfsrioleringen. Naast het uitvoeren van inspecties kunnen wij u ook helpen met wet- en regelgeving op het gebied van bodembescherming.

Overzicht wettelijk verplichte inspecties en controles

Keuringsdocumenten

De inspecties van vloeistofdichte voorzieningen worden uitgevoerd volgens:
AS SIKB 6700 (voorheen CUR/PBV-Aanbeveling 44)

 • Protocol 6701: visuele inspectie van vloeistofdichtheid
 • Protocol 6702: geo-elektrische meting
 • Protocol 6703; hydrologische meting
 • Protocol 6704: meting m.b.v. luchttest
 • Protocol 6711: inspectie minerale afdichtingen (binnenkort verwacht)
 • De controle en keuring van tank (opslag) installaties worden uitgevoerd volgens: AS SIKB 6800
 • Protocol 6801: controle bekleding en kathodische bescherming
 • Protocol 6802: controle op water/ bezinksel / micro-organismen
 • Protocol 6803; controle aarding ondergrondse tankinstallaties
 • Protocol 6811: 15 jaarlijkse / 20 jaarlijkse keuring tanks
 • Protocol 6811: uitvoeren bodemsweerstandsmeting

Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling

Afhankelijk van uw bedrijfsinspanningen dient u bodembeschermende maatregelingen te treffen. Deze zijn terug te vinden in het Activiteitenbesluit. Veel bedrijven moeten als ze starten of veranderen een melding Activiteitenbesluit doen. Andere bedrijven dienen een omgevingsvergunning milieu of omgevingsvergunning beperkte milieutoets aan te vragen.

Meer informatie en een nadere uitleg over de achtergrond van het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Om na te gaan welke vloeistofdichte vloer u nodig heeft, kunt u de wegwijzer bodembescherming volgen. Ook op de website van SIKB kunt u meer informatie vinden. Het document waarin de inspectiewerkzaamheden beschreven worden, is de AS SIKB 6700 (vervanger van het document CUR PBV aanbeveling 44).

Wij helpen u graag met wet- en regelgeving

Komt u er zelf niet uit en weet u niet welke maatregelingen op u van toepassing zijn? Dan helpen wij graag. Onze specialisten beoordelen uw situatie zodat u de juiste maatregelingen treft. Bel voor een vrijblijvende afspraak naar 055 578 13 50. Wij helpen u graag.

Neem contact op

©2024 ContrAll Algemene voorwaardenDisclaimerPrivacyPostbus 5257300 AM ApeldoornKleine Fluitersweg 2537316 MX Apeldoorn Webdesign: JHmedia