1 juni 2015

ContrAll inspectie aanwezig bij Symposium DBDD ‘’De Bodembescherming Draait Door ?!’’

Op 28 mei 2015 is op het Bouw &Infrapark te Harderwijk het symposium ‘’De Bodembescherming Draait Door ?!’’ gehouden. Het symposium werd georganiseerd voor het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (NIBV), de stichting Onafhankelijke Deskundige Inspecteurs (ODI) en de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). ContrAll Inspectie BV was één van de exposanten. Voor het symposium is gebruikt gemaakt van de formule van De Wereld Draait Door; een podium met ronde tafel en de gasten in de zaal. Een professioneel bedrijf verzorgde het licht en geluid en natuurlijk ontbraken ook echte camera’s niet. Er waren vijf tafelgesprekken. Ieder gesprek een eigen actueel onderwerp met andere gastsprekers.

  1. Contouren van toekomstige wetgeving. Krijgen we met minder regeltjes te maken of juist andere regels en worden de regels versoepeld? Het ministerie is al volop bezig en over 3 a 4 jaar zal de nieuwe alles omvattende wetgeving klaar moeten zijn; ‘’Besluit Activiteiten Leefomgeving’’, kortweg het BAL-besluit genoemd.
  2. Aanleg vloeistofdichte vloeren. Met een goed ontwerp wordt op kosten van onderhoud en reparatie bespaard. De voordelen van gecertificeerde aanleg worden besproken. Daarnaast is het wettelijk verplicht om vloeistofdichte vloeren van tankplaatsen aan te laten leggen door een gecertificeerde en erkende aannemer op basis van BRL7700.
  3. Inspectie van vloeistofdichte vloeren. Ook bij dit tafelgesprek is er volop aandacht voor de nieuwe inspectienorm AS6700 met bijbehorende protocollen. De norm wordt steeds breder toepasbaar. Tegenwoordig kunnen ook ondergrondse foliebakken en minerale afdichtingslagen worden geïnspecteerd. Specifiek voor minerale lagen is er een nieuw protocol opgesteld, protocol 6711.
  4. Veiligheid bij tankinspecties. Gastspreker Swawek van der Meer (Shell) gaf duidelijk aan de Shell in principe niet meer wil dat tanks betreden worden bij de 15-jaarlijkse keuringen. Ongevallen uit het verleden hebben ervoor gezorgd dat Shell pleit voor inspectie met camera’s. Nieuwe ontwikkelingen gaan door. Ook worden tanks steeds vaker 100% gecoat waardoor de keuringstermijn van 15 naar 20 jaar gaat.
  5. Handhaving en toezicht. De middag werd afgesloten met dit onderwerp. Gelukkig waren er ook veel handhavers van gemeentes naar het symposium gekomen. Vastgesteld wordt dat de handhavers deze middag veel informatie hebben gekregen en zij hierdoor hun taak beter kunnen uitvoeren. Toezicht op naleving van de regels is immers in ieders belang.

Het symposium was geheel omkleed met een bedrijvenexpositie. De stand van ContrAll gemist en wilt u graag meer informatie over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op via T 055 578 13 50 of inspectie@contrall.nl

Terug naar actualiteiten
©2024 ContrAll Algemene voorwaardenDisclaimerPrivacyPostbus 5257300 AM ApeldoornKleine Fluitersweg 2537316 MX Apeldoorn Webdesign: JHmedia