16 juni 2014

Wat is LNG (Liquefied Natural Gas) en de rol van ContrAll

ContrAll is sinds 2012 zeer actief op de markt aangaande kennis opbouw van LNG en het verzorgen van de vergunning trajecten ten behoeve van het oprichten van LNG tankstations.

LNG, een brandstof specifiek bedoeld voor het vrachtverkeer, scheepvaart en treinverkeer, wordt ook wel vloeibaar aardgas genoemd. Het gas wordt vloeibaar en slinkt tot 1/600e  door extreme koeling tot -162°C. Hierdoor is LNG de meest efficiënte manier om aardgas te vervoeren. Het gas wordt voornamelijk aangeleverd per schip vanuit het Midden-Oosten en afgeleverd aan de LNG terminals in Antwerpen en de 2e Maasvlakte vanwaar het per tankauto verder gedistribueerd wordt naar een desbetreffend tankstation.

Aardgas heeft een schonere verbranding dan diesel, waardoor de  CO2-uitstoot tot 20% vermindert kan worden. Een belangrijke ontwikkeling omtrent duurzaamheid! Daarnaast is LNG een kostencompetitieve brandstof. Door lagere brandstofkosten levert de totale ‘cost-of-ownership’ een financieel positief plaatje op.

ContrAll hield zich tot op heden in opdracht van diverse oliemaatschappijen voornamelijk bezig met het verzorgen van de complexe vergunning aanvragen en de engineering van de civieltechnische werkzaamheden voor het oprichten van een LNG tankstation.

In navolging op bovenstaande werkt ContrAll nu ook rechtstreeks in opdracht van een groot Nederlands transportbedrijf welke voornemens is op haar eigen terrein een LNG tankstation te gaan realiseren bestemd voor zowel het vrachtverkeer alsmede de binnenscheepvaart. ContrAll zal in deze optreden als consultant voor de beoordeling van de QRA en het adviseren tijdens het vergunningtraject. Ook zullen door ContrAll de voor de vergunning aanvraag noodzakelijk LNG tekeningen worden vervaardigd.

Wilt u meer weten over Liquefied Natural Gas? Neem contact op met Christiaan Hemeltjen, projectleider LNG bij ContrAll Projectrealisatie via telefoonnummer +31 55 578 13 50 of per e-mail christiaan.hemeltjen@contrall.nl

Terug naar actualiteiten
©2024 ContrAll Algemene voorwaardenDisclaimerPrivacyPostbus 5257300 AM ApeldoornKleine Fluitersweg 2537316 MX Apeldoorn Webdesign: JHmedia