10 december 2013

Regelgeving aangepast voor Adblue

Met de aanpassing van de Rarim in januari 2012 is er ook meer duidelijkheid gekomen over de vloeistofdichte voorzieningen voor de afgifte van AdBlue (Ureum) Ook hier dient vanaf de slang gerekend nu te worden voldaan aan de 5 metergrens. Alles is vastgelegd in Artikel 3.25 van dit besluit. Bij de nieuwe ontwerpen wordt hiermee rekening gehouden.

Artikel 3.25

1. Het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding.

2. De vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld in het eerste lid, is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit en strekt zich, voor zover erfafscheidingen, gebouwen en andere fysieke begrenzingen dit toelaten, vanaf de afleverzuil uit over een afstand van ten minste de lengte van de afleverslang plus één meter, met een minimum van vijf meter. Indien de vloeistofdichte vloer of verharding zich daardoor zou uitstrekken tot over de openbare weg dan strekt deze vloer of verharding zich uit tot de openbare weg met dien verstande dat deze afstand niet minder bedraagt dan drie meter. In de laatste situatie is de afleverslang niet langer dan vier meter. Aan de zijde waar geen tankende voertuigen kunnen worden opgesteld, strekt de vloeistofdichte vloer of verharding zich uit tot een afstand van ten minste één meter vanaf het hart van de afleverzuil.

3. In afwijking van het eerste lid vindt het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen, waarbij minder dan 25 kubieke meter per jaar wordt afgeleverd, plaats boven een bodembeschermende voorziening.

4. In afwijking van het tweede lid is een mobiele afleverinstallatie opgesteld op een vloeistofdichte vloer of verharding die reikt tot ten minste 1 meter buiten de projectie van de afleverinstallatie.

5. Het afleveren van ureum aan motorvoertuigen voor het wegverkeer vindt plaats boven de bodembeschermende voorziening die op grond van het eerste tot en met vierde lid is voorgeschreven voor het afleveren van vloeibare brandstof.

Terug naar actualiteiten
©2024 ContrAll Algemene voorwaardenDisclaimerPrivacyPostbus 5257300 AM ApeldoornKleine Fluitersweg 2537316 MX Apeldoorn Webdesign: JHmedia