Rotra CTD Doesburg

LNG installatie voor vrachtverkeer en scheepvaart

De bouw van een nieuwe LNG-installatie op een strategische locatie

Begin 2017 heeft Container Terminal Doesburg (CTD) van Koninklijke Rotra in Doesburg het eerste binnenvaartschip in ontvangst genomen. CTD is het nieuwste onderdeel van Rotra en verzorgt de op- en overslag van containers van schip naar truck en vice versa. Als onderdeel van het nieuwe CTD is de gehele kade aangepakt. Leading voor dit project was de firma Grontmij.

Het realiseren van een LNG tankinstallatie voor vrachtverkeer en scheepvaart was een onderdeel van het totale project. ContrAll heeft de rol als projectmanager op zich genomen en gezorgd voor vergunningsaanvragen, het ontwerp en gefungeerd als adviseur voor de LNG installatie leverancier.

Rotra Forwarding B.V.
Doesburg
2016 - 2017
3 maanden
1,5 miljoen

Het project in vogelvlucht

Het voortraject

In het voortraject heeft ContrAll de input voor de totale WABO vergunning geleverd aan Grontmij. Denk hierbij aan de benodigde tekeningen, QRA en constructieberekeningen. Daarnaast heeft ContrAll overleg gevoerd tijdens het vergunningsproces met Bevoegdgezag.

Tevens hebben wij de layout voor tankstation ontworpen en hebben wij als adviseur gefungeerd voor de keuze voor LNG installatie leverancier. De keuze is uiteindelijk gevallen op de firma Cryonorm. Zij hebben de LNG installatie volgens onze specificaties gebouwd. De uitvoering van het civieltechnische gedeelte binnen het totale project is uitgevoerd door GMB.

De uitdagingen

Tijdens de installatie van de complexe LNG installatie heeft ContrAll de rol van projectleider op zich genomen. Het station wordt ingezet voor het afvullen van zowel binnenvaartschepen als vrachtauto’s en is daarmee de eerste in Europa. In de toekomst zal ContrAll een optimalisatieadvies uitbrengen voor de installatie voor de scheepvaart

De grootste uitdagingen bij dit project lagen bij de strakke planning en de afstemming tussen de verschillende partijen en belanghebbenden. Op een relatief kleine ruimte zijn in korte tijd veel verschillende partijen aan het werk. Dit is projectmanagement op eredivisieniveau.

Training gebruik LNG

Na oplevering hebben wij als ContrAll ca. 30 chauffeurs getraind om LNG te mogen tanken. Hiertoe hebben wij een specifieke training voor Rotra opgezet. De training zelf bestond uit een klassikaal gedeelte van ca. 1,5 uur over LNG als brandstof en uitleg over het tanken met LNG. De training werd afgesloten met ca. 1 uur praktijk training. Hierbij hebben we speciale aandacht besteed aan veiligheid, zoals het dragen van bedekkende kleding, cryogene handschoenen en gelaatscherm.

Plaatsing LNG tank

©2024 ContrAll Algemene voorwaardenDisclaimerPrivacyPostbus 5257300 AM ApeldoornKleine Fluitersweg 2537316 MX Apeldoorn Webdesign: JHmedia